Un 44% de la població espanyola juga a videojocs

15,8 milions de persones juga als videojocs de manera regular a l'estat espanyol, una xifra que suposa un 44% del total de la població espanyola. L'Associació Espanyola del Videojoc (AEVI) indica a més, que la majoria de jugadors es concentren entre la població infantil i adolescent i també destaquen una major freqüència d'ús entre els homes que en les dones

L'AEVI va poder constatar que uns 12 milions de jugadors espanyols de videojocs reconeixen que juguen amb una periodicitat setmanal, invertint en això una mitjana de 6,6 hores, un període més reduït si es compara amb les hores que dedica a jugar als videojocs als ciutadans alemanys, que dediquen 7 hores, els francesos, que juguen 7, 3 hores a la setmana o els britànics, que juguen de mitjana 9,5 hores cada setmana.

Pel que fa al gènere, del total de població que reconeix jugar als videojocs de manera setmanal més de 6 hores el 64% és de gènere masculí, gairebé el doble que les dones que juguen, ja que aquestes representen el 36% dels jugadors.