Regne Unit inicia una campanya perquè les famílies controlin al que juguen els seus fills

La gran majoria de pares no es fixen en què fan els seus fills i a quin tipus de videojoc juguen. Aquesta iniciativa cerca una major implicació de les famílies per controlar conductes que poden ser perjudicials.

Segons una enquesta realitzada pel govern del Regne Unit, un alt percentatge dels progenitors desconeixen a què juguen els seus fills o quanta estona. Només un 20% dels enquestats coneixen quin tipus de videojocs utilitzen i quant temps hi inverteixen els més menuts de la casa. El resultat de l'estudi realitzat per la Interactive Software Federation of Europe ha portat a les autoritats a establir mesures per tal d'animar als pares al fet que s'interessen per les conductes i hàbits que tenen els seus fills amb els videojocs.

Així mateix, també els anima a utilitzar de forma activa els controls parentals. Això és conseqüència del baix percentatge d'enquestats, menys d'un 20%, que afirma usar correctament les eines de control parental o de bloqueig quan hi ha connexió a internet.

Els resultats de l'informe, demolidor per a diferents col·lectius, demostra un gran desconeixement a l'hora d'aplicar mesures per a protegir els infants dels perills dels videojocs. Per això, l'UK Interactive Entertainment Association (UKIE) ha decidit llançar una nova campanya per a ajudar els pares a establir rutines saludables en el consum dels videojocs, animant-los a fer ús de característiques per al control parental tant en videojocs com en cerques a internet.

 

La iniciativa consta d'una part audiovisual amb un seguit de vídeos sobre com activar aquests filtres i de quina manera organitzar i controlar el temps que passen els menors jugant. A més a més, també expliquen com limitar la despesa en aplicacions, ja que hi ha molts jocs on el poden comprar articles per a millorar el rendiment del jugador.

També inclou àmbits més particulars com ara una guia per a saber com tractar les amistats que es creen en línia en mode multijugador.

La campanya també ofereix consultes en línia, telefòniques i presencials (al Regne Unit). D'aquesta manera els pares poden estar totalment informats i aprendre de manera personalitzada com adreçar els comportaments dels seus fills per a què gaudeixin dels videojocs de forma saludable i enriquidora.

Sempre es parla de l'educació pels més petits però aquesta campanya reflexa també la importància d'educar als progenitors perquè puguin conviure amb els videojocs de manera natural i puguin educar als seus fills en un ús correcte dels mateixos.

També pretén donar a conèixer que als jocs hi ha molts elements integrats que poden ajudar-nos a controlar el temps de joc i continguts permesos. I que és molt important que els coneguem i aprofitar-los.

Totes les fases i accions de la campanya segueixen un fil concret a través de les sigles PLAY (play, learn, ask i you) i el seu objectiu és aquest, educar en el joc saludable, en bons hàbits i aprenent a mantenir un equilibri a l'hora de jugar.

Quina és la teva opinió sobre els controls parentals? I sobre la iniciativa?